четвъртък, 18 ноември 2010 г.

Ship House

                                                                  "Ship House" Phase 1
                                                                          by S.Olekov
                                                                  -----------------------
                                                                 "Кораб Kъща" Фаза 1
                                                                          от С.Олеков

сряда, 17 ноември 2010 г.

Winter Faces

                                                            "Winter Faces"
                                                           by Nanan Mirea
                                                          24/24 Oil Canvas
                                                         -------------------
                                                           "Зимни Лица"
                                                          от Nanan Mirea
                                                      24/24 Масло Платно

Carrot Salad

                                                      "Carrot Salad"
                                                           by S.Ol
                                                   18/24 Oil Canvas
                                                   ------------------
                                              "Салата от Моркови"
                                                        от С.Ол
                                               18/24 Масло Платно

Creation

                                                               "Creation"
                                                           by Nanan Mirea
                                                          24/18 Oil Canvas
                                                         ------------------
                                                           "Сътворение"
                                                         от Nanan Mirea
                                                     24/18 Масло платно


четвъртък, 11 ноември 2010 г.

my Star to Heaven ....

                                                                    "                                                                       by Nanan Mirea

Unknow...Ways...

"Unknow...Ways..."
by Nanan Mirea


The Gate For Eternety

"The Gate for Eternety"
by SOl feat Mirea


неделя, 31 октомври 2010 г.

събота, 30 октомври 2010 г.

The Hunger Inby Nanan MireaNikon  D80ОБEЦИ

Design by Nanan Mirea

"Waunded Soldier on the Front"
by SOl
16/22 Oil Canvas
...............................
"Ранен войник на фронта"
от СОл
16/22 Масло Платно
"Beton Forest"
by SOl
Oil Canvas
.........................
"Гора от Бетон"
от СОл
Масло Платно
"8-The Circle of Live"
by Nanan Mirea
16/22 Oil Canvas
..............................
"8-Кръговрата на Живота"
от Nanan Mirea
16/22 Масло Платно
"Fish"
by SOl
30/30 Oil Canvas
...........................
"Риба"
от СОл
30/30 Масло Платно
"The Aquarium"
by SOl
50/20 Oil Canvas
...........................
"Аквариумът"
от СОл
50/20 Масло Платно

петък, 29 октомври 2010 г.

"Fire of twigs and snail who tries to escape into the sea"
by SOl
18/24 Oil Canvas
..........................
 "Oгън от съчки и охлюв които се опитва да избяга в морето"
от СОл
18/24 Масло Платно
"Hunter"
by Nanan Mirea
24/19 Oil+Sugar Canvas
....................................
"Ловецът"
от  Nanan Mirea
24/19 Масло с Захар Платно
"Double-sided Hunger"
by SOl
30/20 Oil Canvas
..........................
"Двулик Глад"
от СОл
30/20 Масло Платно
"Zana"
by Nanan Mirea
16/22 Oil Canvas
...........................
"Зана"
от Nanan Mirea
16/22 Масло Платно
"Small Village Square With Town Hall"
by SOl
24/18 Oil Canvas
...........................
"Селски площад с кметсво"
от СОл
24/18 Масло Платно