събота, 30 октомври 2010 г.

"The Aquarium"
by SOl
50/20 Oil Canvas
...........................
"Аквариумът"
от СОл
50/20 Масло Платно