петък, 29 октомври 2010 г.

"Fire of twigs and snail who tries to escape into the sea"
by SOl
18/24 Oil Canvas
..........................
 "Oгън от съчки и охлюв които се опитва да избяга в морето"
от СОл
18/24 Масло Платно